Beleggingsbeleid

SPH draagt zorg voor een consistent, eenvoudig en betrouwbaar beleggingsbeleid. Waarin ‘beleggen’ geen doel is, maar een middel om onze doelstellingen te halen. Die doelstellingen zijn:

  • een jaarlijkse toeslag die even groot is als de loonontwikkeling. Plus een extra toeslag van 2,25%. Voor de pensioenen die u opbouwt en de pensioenen die wij u uitkeren. Dit noemen wij de beleggingsambitie.
  • voorkomen van (grote) kortingen.
  • niet meer en niet minder risico lopen dan nodig is.

Hoe wij invulling hebben gegeven een consistent, eenvoudig en betrouwbaar beleggingsbeleid leest u hieronder per thema.

Een consistent beleggingsbeleid 

Voor ons beleggingsbeleid hebben wij een zogenoemd ‘raamwerk’ opgesteld. Hierin staan:

De risicobereidheid

Hoeveel risico we nemen, hebben we afhankelijk gemaakt van onze dekkingsgraad. Daarbij gaan we uit van een minimale dekkingsgraad van 105%. Vanaf deze dekkingsgraad kan De Nederlandse Bank (DNB) ons niet verplichten om te korten. Om die 105% te meten, doen we periodiek een stresstest. 

Bij een stresstest bootsen we zeer zwaar weer op de financiële markten na. Wat gebeurt er als de rente met 1% daalt én tegelijkertijd onze aandelen 50% minder waard worden. We kijken dan naar welk percentage de dekkingsgraad daalt. Daaruit blijkt dat we er van uit kunnen gaan dat een dekkingsgraad van 130% voldoende is om een dekkingsgraad van 105% te behouden. Daaronder bepaalt het verschil tussen 105% en de daadwerkelijke dekkingsgraad met hoeveel geld we risico nemen. Dat noemen we ons risicobudget.

Het risicobudget

Voor het risicobudget kijken we dus naar de hoogte van de dekkingsgraad, maar ook naar ‘niet meer en niet minder risico lopen dan nodig is’. Daarnaast willen we behaalde resultaten vasthouden en toewerken naar de maximale toeslag ambitie.

Het risicobudget drukken we uit in dekkingsgraadpunten. Een dekkingsgraadpunt is dan een hoeveelheid geld. Hoeveel dekkingsgraadpunten we inzetten om risico te nemen, hangt af van de actuele dekkingsgraad van SPH. Het risicobudget is minimaal 10 en maximaal 25 dekkingsgraadpunten.

Hieronder ziet u welk budget hoort bij iedere dekkingsgraad.

Dekkingsgraad 

Risicobudget

115 of lager

10

Tussen 115 en 130

Lineair stijgend van 10 naar 25

Tussen 130 en 155

25

Tussen 155 en 210

Lineair dalend van 25 naar 10

210 of hoger

10

Onze dekkingsgraad ligt nu tussen de 130% en 155%. Het risicobudget dat daarbij hoort is 25. Dat betekent dat we incalculeren dat we bij zwaar weer een dekkingsgraad behouden van ruim 113%.

Als de dekkingsgraad zakt onder de 130%, bouwen we het risico af om korten te voorkomen. Bij dekkingsgraden boven de 155% wordt risico zo afgebouwd, dat de beleggingsambitie haalbaar blijft, maar niet onnodig op het spel wordt gezet. Tussen de 130% en 155% nemen we meer risico; om de ambitie te halen en omdat wij dat risico kunnen lopen.

Boven de 155% hebben we minder rendement nodig om onze ambitie te halen, en hoeven we minder risico te lopen. 

De risicoverdeling

De illiquide beleggingen (bijvoorbeeld vastgoed) en krediet (bijvoorbeeld bedrijfsobligaties) veranderen in principe niet. Dit is een stabiel onderdeel van het risicobudget en is ongeveer 5 dekkingsgraadpunten. De rest van het risicobudget verdelen wij 50/50 over zakelijke waarden (bijvoorbeeld aandelen) en renterisico (bijvoorbeeld renteswaps). Die verdeling staat vast.

Een eenvoudig beleggingsbeleid

We hebben in ons beleggingsbeleid vooraf al besloten hoe we gaan reageren op veranderingen op de financiële markten. Dat maakt dat u aan de hand van onze dekkingsgraad eenvoudig kunt volgen hoe wij beleggen met het geld van u en uw collega’s. Het rekensommetje is snel gemaakt. Bijvoorbeeld: 

Stel, de dekkingsgraad is 138%. Op basis daarvan kunt u opzoeken dat het dekkingsgraadrisico 25 dekkingsgraadpunten is.

Dit risico is als volgt onderverdeeld:
Het risicoaandeel in stuurbare zakelijke waarden is 10 dekkingsgraadpunten
Het aandeel in rente is 10
Het aandeel in illiquide zakelijke waarden en krediet is 5

SPH kan dus als dit zware scenario zich ontvouwd terugvallen naar een dekkingsgraad van 113%.

Een betrouwbaar beleggingsbeleid

U weet vooraf welk risico wordt gelopen bij welke dekkingsgraad. Dalingen worden gedempt,  positieve resultaten worden vastgehouden en we zijn vrij van het sentiment van de ‘markt’.

Uiteraard hebben we onderzocht wat ons beleggingsbeleid doet met het resultaat. Daaruit blijkt dat wij met ons beleggingsbeleid naar verwachting beter presteren dan we zouden doen met andere beleidsvarianten. Een transparant, stabiel en goed pensioenresultaat dus.

Is dit beleggingsbeleid in beton gegoten?

Het vastleggen van beleid betekent niet dat het een geheel mechanisch beleid is dat tot in lengte van jaren vaststaat. Het huidige beleggingsbeleid volgen we op, tenzij er zwaarwegende en goed onderbouwde redenen zijn voor het bestuur om af te wijken. Daarnaast evalueert het bestuur elk jaar het beleggingsbeleid. 

Vragen

Heeft u vragen over het beleggingsbeleid van SPH? Neem dan contact met ons op.