Over SPH

SPH staat voor Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. SPH is een pensioenfonds van, voor en door huisartsen.

Onze visie, missie en doelstelling

De visie van SPH is: “Als beroepsgroep regelen van een inkomen voor na het arbeidzame leven en/of na overlijden voor nabestaanden”.

Hieruit vloeit de missie van SPH voort: “Een pensioenfonds van, voor en door huisartsen”.

De doelstelling van SPH is: “Een betrouwbaar pensioen, op basis van een heldere regeling, een kostendekkende premie, een goed beleggingsrendement en een kosteneffectieve uitvoering”.

De organisatie 

SPH is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds. Dit betekent dat vrijwel alle huisartsen in Nederland verplicht zijn om deel te nemen. Op SPH is dan ook de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) van toepassing. 

Een verplichte beroepspensioenregeling moet draagvlak hebben. Daarvoor is de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) opgericht. Met lid worden van de BPV geeft u bestaansrecht aan SPH. De BPV is de opdrachtgever van SPH om de pensioenregeling uit te voeren. Met uw lidmaatschap heeft u invloed op uw pensioenregeling.

Het bestuur van SPH is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SPH. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. Dit bestuursbureau bestaat op dit moment uit een directeur, een bestuurssecretaris en zeven beleidsmedewerkers op de verschillende aandachtsgebieden vermogensbeheer, pensioenbeheer, communicatie en risicobeheer. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat.

Verder besteden we ook taken uit. De administratie en de informatievoorziening aan u wordt uitgevoerd door PGGM. Het vermogensbeheer besteden we uit aan Achmea. We hebben een externe actuaris en een externe accountant. En voor buitengewone taken schakelen we externe deskundigen in.