Speerpunten

SPH heeft binnen haar MVB-beleid twee thema’s gekozen waaraan we extra aandacht besteden: gezondheid en klimaat.

Gezondheid

  • Wij investeren niet in tabaksproducenten. Niet in het kweken van tabak en niet in het fabriceren van rookwaren.
  • Wij hebben het initiatief genomen om een Zorgvastgoedfonds op te zetten. Dit fonds investeert in zorgvastgoed, waar onder eerstelijnszorgcentra. Naast een financiële investering stimuleren wij het opzetten van eerstelijnszorgcentra, onder andere via www.eerstelijnscentrumopzetten.nl.
  • Aan het doel ‘toegang tot medicatie’ hebben wij invulling gegeven door het zogeheten AtMI investor statement (Access to Medicine Index Initiative) te ondertekenen. Acces to Medicine zet druk op farmaceutische producenten voor toegang tot en redelijke prijzen voor medicijnen.

Klimaat

  • We besteden extra aandacht aan het klimaat bij het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Ook in de dialogen die we met bedrijven voeren, geven we extra aandacht aan klimaat gerelateerde onderwerpen.
  • De komende tijd zullen we aanvullend beleid ontwikkelen om verder invulling te geven aan dit thema.
Chat