Instrumenten en toepassing

mvb-infographic

SPH zet de volgende instrumenten in om uitvoering te geven aan het MVB-beleid:

Dialoog aangaan

  • Wij gaan de dialoog aan met bedrijven om hen te bewegen beter te voldoen aan onze regels en doelen. Wij investeren in hen en daarom mogen wij iets van hen verwachten.
  • Indien bedrijven hun beleid en handelen niet aanpassen dan oefenen wij druk uit op de betreffende bedrijven. Leidt dit na verschillende pogingen niet tot resultaat dan zal dat bij grove, structurele schendingen alsnog leiden tot uitsluiting.

Stemmen

Als aandeelhouder kunnen wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Door te stemmen beïnvloeden wij bedrijven richting het door ons gewenste gedrag. Hierbij volgen we het stembeleid. Hoe we stemmen wordt bijgehouden in het stemoverzicht. Hier kunt u per bedrijf zien hoe wij gestemd hebben op de aandeelhoudersvergaderingen.

Uitsluiten

  • In bepaalde landen, bedrijven of bedrijfstakken investeren we niet omdat deze een negatieve bijdrage leveren aan de gezondheid en/of het klimaat:
  • wij investeren niet in bedrijven die iets te maken hebben met controversiële wapens zoals biologische en chemische wapens, clusterbommen, landmijnen, uranium en witte fosfor, overtreders van het VN Non-proliferatieverdrag over kernwapens en producenten van wapens voor de consumentenmarkt. Ook in bedrijven die zich bezig houden met kolenmijnbouw en teerzandolie beleggen we niet.
  • wij investeren niet in tabaksproducenten. Niet in het kweken van tabak en niet in het fabriceren van rookwaren.
  • wij sluiten bedrijven en landen uit die niet voldoen aan onze regels en doelen. Daarin investeren we niet. We publiceren elke zes maanden de uitsluitingslijsten voor landen en bedrijven.

Positieve selectie

Wij beleggen zo veel mogelijk in bedrijven die zich bewust zijn van hun rol in de maatschappij en daardoor een goede ESG-score hebben. ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur). SPH heeft de ambitie om geleidelijk toe te groeien naar een beleggingsportefeuille van bedrijven die een positieve bijdrage leveren duurzame ontwikkeling en binnen hun sector tot de duurzamere bedrijven horen.

Impactbeleggen

Impactbeleggingen, ook wel beleggingen in oplossingen genoemd, zijn beleggingen die naast een financiële doelstelling ook een concreet meetbare maatschappelijke doelstelling hebben. Zo investeert SPH bijvoorbeeld in een zorgvastgoedfonds dat onder andere investeert in eerstelijnszorgcentra in Nederland.

Chat