Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het fonds. Daarnaast kan de RvT de benoeming van een bestuurder beletten indien hij/zij niet aan het functieprofiel voldoet en de bestuursleden schorsen of ontslaan wegens disfunctioneren. Bovendien moet de RvT onder andere goedkeuring geven aan het bestuursverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds.

Naast het uitoefenen van de wettelijke taken als toezichthouder, zal op verzoek van het SPH-bestuur de RvT met zijn professionele, kritische blik ook optreden als sparringpartner en raadgever van het bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit 3 leden:

  • RenĂ© CollĂ©, voorzitter
  • Diane Griffioen, aandachtsgebieden balansmanagement en vermogensbeheer
  • Margreet Haandrikman, aandachtsgebieden juridische zaken, governance, risicomanagement en compliance.

De leden van de RvT handelen in het belang van de doelstelling van het fonds, en onafhankelijk van welk ander belang ook

Chat