Wat betekent het pensioenakkoord voor uw pensioen?

De regering en werkgevers en werknemers (sociale partners) zijn onlangs tot een pensioenakkoord gekomen. Hierin staat op hoofdlijnen beschreven welke elementen van ons huidige pensioenstelsel moeten blijven en wat er moet veranderen aan de manier waarop we nu pensioen opbouwen. Wat het effect van het pensioenakkoord voor u gaat zijn, is nog niet helemaal duidelijk omdat het pensioenakkoord de komende jaren eerst verder uitgewerkt moet worden. Maar wat weten we al wel?

Eerder verhogen of verlagen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat pensioenen sneller gaan reageren op wat er in de economie gebeurt. Dat betekent dat de pensioenen in economisch goede tijden sneller verhoogd (geïndexeerd) kunnen worden. Aan de andere kant betekent het ook dat de pensioenen in slechte tijden eerder verlaagd kunnen worden.

Minder snelle stijging AOW-leeftijd

Daarnaast is afgesproken dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen. De AOW-leeftijd is de leeftijd vanaf wanneer u van de overheid een AOW-uitkering krijgt. Bereken hier uw AOW-leeftijd. Dit kan een ander moment zijn dan het moment waarop u uw SPH-pensioen laat ingaan. Bij SPH kunt u uw pensioen (deels) al in laten gaan vanaf uw 60e verjaardag. Lees meer.

Rol pensioenfondsen bij uitwerking van de hoofdlijnen

De afspraken uit het pensioenakkoord zullen de komende tijd verder uitgewerkt worden. Een stuurgroep die bestaat uit werkgevers, werknemers en de overheid gaat met deze uitwerking aan de slag. Pensioenfondsen worden hier ook bij betrokken. Wij houden de vinger aan de pols wat de voorgestelde uitwerking voor onze deelnemers gaat betekenen en informeren u zodra er meer bekend is. De vernieuwde wetgeving wordt naar verwachting in 2021 ontwikkeld.

Vernieuwde pensioenregeling SPH

SPH evalueert op dit moment de huidige pensioenregeling, om te kijken of deze nog past bij de moderne huisarts. Onder meer op basis van de uitkomsten van het deelnemersonderzoek van begin dit jaar en de uitwerking van het pensioenakkoord zullen we vaststellen of de huidige pensioenregeling aangepast moet worden. Op onze website informeren we u de komende tijd over de voortgang.

Gepubliceerd op: 7/16/2019
Pensioenakkoord