Pensioenregeling 2.0 komt er nu echt aan

Op 20 mei lieten we al weten dat de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) de laatste knopen heeft doorgehakt over uw nieuwe pensioen. Op 17 juni hebben de leden van de VvA namens de beroepspensioenvereniging (de BPV) vastgesteld dat de eerder genomen besluiten goed zijn verwoord in het nieuwe reglement. Het nieuwe reglement, dat zowel de nieuwe pensioenregeling als bestaande bepalingen bevat, gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor alle deelnemers.

Nieuw reglement vanaf 2022

Al eerder besloot de VvA dat de nieuwe pensioenregeling een premieregeling is, waarin iedere huisarts (in opleiding) hetzelfde premiepercentage inlegt. De hoogte van die premie staat vooraf vast; de hoogte van het te verwachten pensioen niet. Er is pensioen voor uw partner en kinderen en uw premie wordt onder voorwaarden doorbetaald als u arbeidsongeschikt wordt.

Nieuwe keuzemogelijkheden rondom pensionering

Net als in de huidige regeling kunt u kiezen wanneer u met pensioen gaat. Een belangrijke wijziging hierin is dat uw pensioen vanaf 2022 kan ingaan vanaf uw 63e. U kunt uw pensioen volledig of gedeeltelijk laten ingaan en u kunt pensioen voor uzelf ruilen voor meer pensioen voor uw partner (of andersom). Als u uw pensioen volledig laat ingaan kunt u kiezen voor een hoog-laagpensioen, waarbij de hoogte van het pensioen geleidelijk daalt. Dit hoog-laagpensioen vervangt de huidige conversiemogelijkheid; conversie is vanaf 2022 niet meer mogelijk. Tot slot krijgt u er een nieuwe keuze bij: die tussen een stabiel en variabel pensioen. SPH informeert u hierover zodra dat relevant is.

De nieuwe regeling is tijdelijk

De besluiten staan nog los van de fundamentele wijziging die het hele Nederlandse pensioenstelsel te wachten staat, naar verwachting in 2027. Op dat moment zal de pensioenregeling nogmaals moeten wijzigen om aan de nieuwe wet- en regelgeving te voldoen. De tijdelijke regeling sluit daar waar dat kan al zoveel mogelijk op aan.

Later dit jaar meer informatie

Hoe hoog de premie vanaf 2022 precies is, wordt later dit jaar duidelijk. Iedereen krijgt nog persoonlijke informatie over de gevolgen van de overstap naar de nieuwe pensioenregeling.

Via onze website houden we u op de hoogte van het proces rond de nieuwe pensioenregeling. U vindt hier onder meer nieuws en antwoorden op veelgestelde vragen.

Gepubliceerd op: 01/01/0001