Pensioen van huisartsen in opleiding naar SPH

Huisartsen in opleiding zijn van plan om per 1 januari 2021 pensioen te gaan opbouwen in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), het pensioenfonds van, voor en door huisartsen.

Nu hebben de huisartsen in opleiding nog een eigen pensioenfonds, pensioenfonds HAIO. Maar door de toegenomen regelgeving en oplopende kosten is het op langere termijn in stand houden van pensioenfonds HAIO niet haalbaar. Ook blijkt dat 90% van de huisartsen in spe na hun opleiding pensioen gaat opbouwen bij SPH. Daar starten ze nu dus enkele jaren eerder mee.

Voorbehoud

De overgang is nog onder voorbehoud. Voor het onderbrengen van het pensioen bij SPH is het nodig dat minimaal 60% van de ongeveer 3000 huisartsen in opleiding de overgang ondersteunt. Dat doen ze door lid te worden van de beroepspensioenvereniging huisartsen (BPV). Op dit moment wordt geïnventariseerd hoeveel huisartsen in opleiding de overgang ondersteunen. De betrokken partijen bij de overgang zijn de werkgever van de huisartsen in opleiding (SBOH), de werknemersorganisatie (LAD), pensioenfonds Huisartsen in opleiding (HAIO), BPV en SPH.

Het is de bedoeling dat ook de opgebouwde pensioenen van de huisartsen in opleiding in de loop van 2021 worden overdragen aan SPH. Daarna zal pensioenfonds HAIO worden opgeheven.

Kijk voor meer informatie op de website van SBOH.

Gepubliceerd op: 09/01/2020