Op weg naar uw SPH Pensioenregeling 2.0

Op het bestuursbureau van SPH in Driebergen wordt hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de pensioenregeling. Onder de noemer ‘pensioenregeling 2.0’ schaven huisartsen, actuarissen, juristen en andere pensioenspecialisten gezamenlijk aan uw regeling. Ze houden hierbij natuurlijk rekening met de wensen en behoeften van de huisartsen, maar zijn ook gebonden aan wet- en regelgeving en houden de economische verwachtingen in de gaten. Pensioenjurist Daniëlle van Veen en pensioenexpert Albert Smolenaers nemen u graag mee in het proces.

Albert Smolenaers
Albert Smolenaers
Externe projectmanager

Ruim 20 jaar ervaring met veranderprojecten in de pensioenwereld

Daniëlle van Veen
Daniëlle van Veen
Senior beleidsadviseur pensioenbeheer & pensioenjurist

Sinds 4,5 jaar werkzaam op het bestuursbureau van SPH – daarvoor pensioenjurist bij Towers Watson en PGGM

Daniëlle begint: ‘De huidige pensioenregeling van SPH kent een hoge ambitie. Namelijk om elk jaar de loonontwikkeling plus 2,25% aan indexatie toe te kennen. Deze ambitie wordt echter al jaren niet gehaald, en naar verwachting zal deze in de toekomst ook niet gehaald worden. Terwijl juist deze toeslag voor het grootste gedeelte bijdraagt aan de uiteindelijke hoogte van uw pensioen. Ook verandert de samenstelling van ons deelnemersbestand in rap tempo: van overwegend fulltime werkende mannen naar meer en meer parttime werkende vrouwen. Vandaar dat de beroepspensioenvereniging (BPV) ons de opdracht heeft gegeven om de regeling kritisch te evalueren en waar nodig voorstellen te doen voor verbeteringen.’

Albert vult aan: ‘Daarom hebben we begin van vorig jaar het net opgehaald met het deelnemeronderzoek. Daaruit bleek dat over de gehele breedte van het bestand deelnemers vrij tevreden zijn met de regeling zoals die is. We vonden het zelf opvallend om te zien hoe breed dit gedragen werd; van jong tot oud, man of vrouw, waarnemer of vrijgevestigd huisarts. Maar dit is voor ons geen reden om alles dan maar te laten zoals het is. In de wereld om ons heen gebeurt er ook het één
en ander. De langdurig lage rente en het pensioenakkoord zorgen ervoor dat we nu in actie moeten komen om de pensioenregeling toekomstbestendig te maken.’

Daniëlle: ‘Het pensioenakkoord is op hoofdlijnen al wel duidelijk, maar over de details wordt nog flink gesproken in Den Haag. Gelukkig zitten mijn collega’s en ik bij de Pensioenfederatie bij verschillende commissies aan tafel. En zit onze voorzitter Bram Stegeman zelfs in het bestuur van de Pensioenfederatie. Zo zitten we dicht op het vuur en houden we de lijntjes kort.’

Albert: ‘We wachten niet af tot het te laat is, maar gaan nu al aan de slag met de knelpunten in de huidige regeling. Bij het schetsen van de vernieuwde regeling houden we rekening met verschillende scenario’s. Zo bouwen we aan een robuuste en toekomstbestendige pensioenregeling, die past bij de wensen en behoeften van de moderne huisarts.’

Daniëlle legt uit: ‘We zoeken naar een regeling waarin risico’s collectief worden gedragen, met de specifieke voorzieningen die passen bij de wensen van de moderne huisarts en die eenvoudiger is uit te leggen. Ook onderzoeken we opties die passen bij de maatschappelijke beweging die gaande is; met meer eigen potjes en individuele keuzemogelijkheden. Maar belangrijk uitgangspunt blijft een regeling die betaalbaar en solidair is.’

Albert: ‘Mijn rol bij SPH is die van procesbegeleider. Ik vind het mooi om te zien dat de betrokken huisartsen -van de bestuurders van SPH en BPV tot de leden van de VvA- zo betrokken zijn bij de totstandkoming van de regeling. Huisartsen zijn van nature kritisch en gewend om vragen te stellen, wat zorgt voor gezonde discussies. Zo wordt het echt een regeling van, voor en door huisartsen’.

Daniëlle: ‘En andersom merken we dat de huisartsen en de medewerkers van het bestuursbureau ook veel baat hebben bij een blik van buitenaf. Daarom is het belangrijk dat het hele proces zorgvuldig wordt doorlopen, en dat alle stakeholders op de hoogte worden gehouden van alle stappen die onderweg genomen worden.’

Albert: ‘Het is ook niet niks wat we proberen te realiseren; we werken aan de grootste verandering in het reglement sinds de oprichting in 1973. Samen met alle betrokkenen werken we er hard aan om medio 2020 de contouren van de vernieuwde pensioenregeling helder te hebben’.

 

Gepubliceerd op: 06/01/2020
Dubbelinterview Pensioenregeling 2.0