Nieuwe spelregels voor ons beleggingsbeleid

Beleggen is geen doel, maar een middel om onze doelstellingen als pensioenfonds te realiseren. En dat willen we op een consistente, eenvoudige en betrouwbare manier doen. Onlangs heeft SPH een nieuw beleggingsbeleid geformuleerd.

Transparantie en stabiliteit

In ons nieuwe beleggingsbeleid hebben we duidelijke spelregels geformuleerd voor ons handelen bij een bepaalde dekkingsgraad. Zodanig dat we niet meer of minder risico nemen om onze ambitie te bereiken; het jaarlijks maximaal verhogen van uw pensioen. Het vooraf bespreken en vastleggen van keuzes verbetert de kwaliteit van besluitvorming op het moment zelf.

Bestuurslid Alfred Slager: ‘We kunnen niet zeggen hoeveel dit nieuwe beleid precies gaat opleveren, maar het is wel mijn overtuiging dat een stabieler resultaat voor de deelnemer de uitkomst zal zijn.’

PensioenPro Award

Dat we mooie stappen zetten met ons beleid vond ook de jury van de PensioenPro awards 2018, die ons beloonde met een PensioenPro Award. ‘Transparant, duidelijke koppeling tussen risicobereidheid en balanssturing’, meldt de jury, die ook de inzet van gedragseconomie en de expliciete koppeling aan deelnemerswensen roemt.

Meer weten?

Hoe we wetenschappelijke studies uit de gedragseconomie gebruikten bij het formuleren van ons beleid, leest u in Huisarts & Pensioen 81. Op onze website leest u hoe we invulling geven aan de thema’s consistent, eenvoudig en betrouwbaar beleggen.

Gepubliceerd op: 7/10/2018
Beleggingsbeleid