Jaarverslag 2019 beschikbaar

SPH heeft het jaarverslag over 2019 gepubliceerd.

In financieel opzicht was 2019 een bijzonder jaar met goede rendementen, waardoor ondanks de lage rente onze dekkingsgraad steeg. Daarnaast presenteerde en implementeerde SPH het vernieuwde verantwoord beleggingsbeleid. Belangrijkste pijlers hierin zijn klimaat en de toegankelijkheid van medicijnen. Het vernieuwde balansraamwerk zorgt er voor dat we ook bij wisselende resultaten weten hoe we willen reageren, om de risico’s beperkt te houden.

Ondanks de goede rendementen, is het mede door de lage rente weer niet gelukt om onze volledige ambitie aan indexatie waar te maken. Ook zien we dat de samenstelling van het fonds verandert, zo groeit de groep vrouwelijke deeltijd waarnemers. Deze ontwikkelingen laten zien dat de herziening van de pensioenregeling echt nodig is. 

Lees meer in het jaarverslag 2019 of het verkorte jaarbericht 2019.

Gepubliceerd op: 23/06/2020
jaarverslag