Jaarlijkse openbare VvA-vergadering: 17 juni

Op donderdag 17 juni 2021 wordt tijdens de jaarlijkse openbare vergadering van de VvA het jaarverslag van de BPV besproken.

De vergadering start om 15.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via bpv@huisartsenpensioen.nl.

Agenda

1. Opening/inventarisatie rondvraagpunten
2. Mededelingen van de voorzitter BPV
3. Jaarverslag BPV 2020
4. Verklaring kascontrolecommissie
5. Sluiting

Gepubliceerd op: 05/05/2021