Pensioen van huisartsen in opleiding naar SPH

Alle Huisartsen in opleiding gaan naar verwachting vanaf 1 januari 2021 pensioen opbouwen in de pensioenregeling van SPH. Maar liefst 86% van de huisartsen in opleiding heeft aangegeven lid te willen worden van de Beroepspensioenvereniging voor huisartsen (BPV) zodat ze voortaan pensioen op kunnen bouwen bij SPH. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar de overgang van pensioenopbouw bij Pensioenfonds HAIO naar SPH.

Wijziging in de verplichtstelling

Het pensioenfonds voor huisartsen is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds. In de zogenaamde verplichtstellingsbeschikking staat beschreven welke huisartsen pensioen moeten opbouwen bij SPH. Momenteel loopt er bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een procedure om de verplichtstelling te en Werkgelegenheid wijzigen, zodat ook huisartsen in opleiding hieronder vallen.

Per 2021

Huisartsen in opleiding gaan naar verwachting per 1 januari 2021 onder de verplichtstelling vallen, en vanaf die datum dus ook pensioen opbouwen bij SPH. Het is de bedoeling dat ook de reeds opgebouwde pensioenen van de huisartsen in opleiding in de loop van 2021 worden overdragen aan SPH. Daarna zal pensioenfonds HAIO worden opgeheven.

 

Gepubliceerd op: 17/03/2020
pensioenfonds haio