Hoe schat ik als starter mijn wuo reëel in?

Zodra u start als huisarts begint u met pensioen opbouwen bij SPH. Om de pensioenpremie (en opbouw) van startende waarnemende of vrijgevestigde huisartsen te berekenen, hebben we een aantal gegevens van u nodig: het aantal uur dat u verwacht te gaan werken en de winst uit onderneming (wuo) die u verwacht.

In de eerste 3 jaren geeft u een schatting van uw wuo aan ons op. Maar hoe kunt u als startende huisarts hier een reële schatting voor maken? Wij helpen u graag met een voorbeeld.

Stel, u werkt 3 dagen in de week als waarnemend huisarts. Uw omzet (het totale bedrag dat u aan uw opdrachtgevers declareert) bedraagt dan bijvoorbeeld € 75.000 per jaar. Maar u maakt ook jaarlijks kosten om uw werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan lidmaatschappen van beroepsverenigingen, autokosten, de kosten voor het volgen van cursussen en/of congressen, abonnementen op vakliteratuur, telefoonkosten, accountantskosten, afschrijvingen op zakelijke investeringen en alle overige specifiek beroepsgebonden kosten. Zònder uw pensioenpremie mee te rekenen schatten wij het totaal aan deze kosten in op € 9.000 per jaar. U geeft dan aan ons op dat u een verwachte wuo heeft van € 66.000.

Als na het einde van het jaar blijkt dat uw schatting te hoog of te laag was, kunt u deze binnen 18 maanden laten aanpassen. Dit kan eenvoudig door een e-mail aan advies@huisartsenpensioen.nl te sturen. Het verschil wordt dan verrekend. 

Na 3 jaar moeten wij van de fiscus uw pensioenpremie berekenen op basis van uw daadwerkelijk gerealiseerde winst uit onderneming van 3 jaar daarvoor. Er vindt dan ook eventueel een correctie plaats over uw pensioenpremie en -opbouw over uw opgegeven schatting. 

Handvatten voor bij uw schatting

Geschatte omzet op basis van 9 declarabele uren per werkdag, 45 weken per jaar.

Fulltime € 125.000
4 dagen € 100.000
3 dagen € 75.000
2 dagen  € 50.000
1 dag € 25.000
Gepubliceerd op: 01/11/2019
winst uit onderneming wuo