Het Corona-virus & uw pensioen

De maatregelen die getroffen worden tegen het Corona-virus hebben grote economische en maatschappelijke impact. Dit merkt u ongetwijfeld zelf in uw dagelijks leven en in uw huisartsenpraktijk.

Terwijl u zorgt voor uw patiënten, zorgt SPH voor uw pensioen. Het SPH-bestuur volgt alle ontwikkelingen op de voet. We delen graag met u wat de huidige ontwikkelingen betekenen voor u.

De pensioenen worden gewoon uitbetaald

Alle processen rondom het uitbetalen van de pensioenen en het innen van de pensioenpremie zijn grotendeels geautomatiseerd. De pensioenen worden dus gewoon uitbetaald en de premies worden ook op de reguliere momenten geïnd.

Betalingsregeling pensioenpremie mogelijk

Wij begrijpen dat deze uitzonderlijke omstandigheden invloed kunnen hebben op uw financiële bedrijfsvoering of op uw inkomsten. Kunt u de pensioenpremie niet meer voldoen, of verwacht u dat u de premie binnenkort niet meer kunt voldoen? Neemt u dan contact met ons op. Dan bekijken we samen met u of we een betalingsregeling kunnen treffen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 277 96 40 of door een e-mail naar advies@huisartsenpensioen.nl te sturen.

Goed om te weten

Als we een betalingsregeling afspreken, betaalt u een deel van de pensioenpremie op een later moment. Het is wel belangrijk om te weten dat u de volledige premie uiteindelijk helemaal moet voldoen. Dit is wettelijk verplicht en hier kunnen wij niets aan veranderen.

In 2018 of later gestart als huisarts

Bent u in 2018, 2019 of 2020 gestart met werken als huisarts?  Dan heeft u aan het begin van het jaar een schatting doorgegeven van uw winst uit onderneming voor dit jaar en het aantal uren dat u dit jaar zult werken. Als deze schatting als gevolg van het corona-virus te hoog is, kunt u uw eerder opgegeven schatting van de winst uit onderneming en uren voor dit jaar bijstellen. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan advies@huisartsenpensioen.nl met uw nieuwe schatting van de winst uit onderneming en uren over dit jaar. Wij passen uw gegevens dan met terugwerkende kracht aan en u ontvangt een aangepaste premienota.

Let op! Na 3 jaar berekenen wij uw pensioenpremie en –opbouw aan de hand van uw daadwerkelijke inkomensgegevens. Als blijkt dat uw schatting afwijkt van uw behaalde resultaat, zal het verschil worden verrekend. Dus als u nu uw inkomensgegevens veel te laag inschat, moet u over 3 jaar het verschil alsnog bijbetalen.

Pensioenadviseurs zijn bereikbaar

Hoewel veel medewerkers van SPH volgens de richtlijnen op dit moment thuiswerken, zijn we gewoon bereikbaar. Mocht u vragen hebben over uw pensioen of de pensioenregeling, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 030 277 96 40 of door een e-mail naar advies@huisartsenpensioen.nl te sturen.

Ook kunt u zoals gewoonlijk terecht bij onze financieel planners voor vragen over uw eigen financiële planning. We stoppen voorlopig wel met de persoonlijke gesprekken. Mocht u een vraag hebben over uw persoonlijke financiële planning, neemt u dan contact op met één van onze financieel planners.

Gevolgen voor uw pensioen

Wat de huidige situatie betekent voor de hoogte van uw pensioen, weten we op dit moment nog niet. Belangrijk om te weten is dat pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn. Wij sturen dan ook niet op dagkoersen, maar volgen ons beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid houdt rekening met bijzondere omstandigheden zoals die zich nu voordoen. Meer informatie over de financiële situatie van SPH vindt u hier.

 

 

 

Gepubliceerd op: 25/03/2020
Coronavirus