Financiële situatie SPH

De dekkingsgraad van SPH geeft de financiële gezondheid van het pensioenfonds weer. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld in kas om, ook in de toekomst, alle pensioenen uit te kunnen betalen. Bovenop die 100% willen en moeten we een buffer aanhouden voor slechte tijden. Deze buffer zorgt ervoor dat we bij tegenslag, zoals nu, niet direct in de problemen komen.

Beleidsdekkingsgraad 31 december 2020: 128%

Pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn. Bij het nemen van beslissingen kijkt het bestuur daarom meestal naar de beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van SPH was eind december 128%.

Actuele dekkingsgraad 31 december 2020: 126%

Daarnaast kennen we de actuele dekkingsgraad, dus de dekkingsgraad op dit moment. Deze is door de huidige situatie aanzienlijk gedaald. Op 31 december 2019 was de actuele dekkingsgraad 133,2%. Eind december 2020 was de actuele dekkingsgraad 126%. Dit betekent dat onze reserves kleiner geworden zijn.

De actuele dekkingsgraad van eind november publiceren we medio december. We publiceren de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad de komende tijd iedere maand.

SPH beleggingsbeleid

Zoals gezegd beleggen pensioenfondsen voor de lange termijn. Wij sturen dan ook niet op dagkoersen, maar volgen ons beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid houdt rekening met bijzondere omstandigheden zoals zich die nu voordoen. Het volgen van het beleid betekent in dit geval dat we het risico van onze beleggingen verminderen. Door minder risico te nemen, verkleinen we de kans dat de dekkingsgraad hard daalt.

 

 

Gepubliceerd op: 14/12/2020
Dekkingsgraad