Financiële rust na overlijden partner

Met uw pensioenpremie spaart u niet alleen voor een inkomen na uw pensionering. In dit bedrag is ook de premie voor de collectieve verzekeringen opgenomen. Bijvoorbeeld voor het partnerpensioen, dat zorgt dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven wanneer u zou overlijden. Zo zorgen huisartsen onderling voor elkaar wanneer dat nodig is.

De financieel planners van SPH spreken op kantoor niet alleen huisartsen in alle fases van hun carrière, maar soms ook een nabestaande van een huisarts. Zo spraken zij laatst een vrouw van wie de man tijdens zijn werkzame leven als huisarts helaas vroegtijdig was overleden. Dankzij het partnerpensioen van SPH, kon zij na het overlijden van haar man rustig de tijd nemen om haar leven opnieuw in te richten, zonder financiële zorgen.

Naast het reguliere partnerpensioen kent de pensioenregeling van SPH ook een tijdelijk aanvullend partnerpensioen. Dit is een uitkering van ruim 17.600 euro per jaar, die de nabestaande ontvangt tot het moment dat hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit is een vast bedrag, ongeacht hoeveel de huisarts werkt of al aan pensioen heeft opgebouwd. En zonder een medisch voorbehoud. Hierdoor heeft uw nabestaande de garantie over een extra bedrag bovenop de standaard nabestaandenvoorziening, om bijvoorbeeld de hypotheek van te kunnen blijven betalen.

Daarnaast hadden de huisarts en zijn vrouw ook jonge kinderen. Voor hen is er buiten het standaard wezenpensioen ook nog het extra aanvullend wezenpensioen; zij krijgen tot hun 18e, en als ze studeren of arbeidsongeschikt zijn tot hun 27e, een extra uitkering waarmee ze bijvoorbeeld een deel van hun studie kunnen bekostigen. 

Omdat huisartsen via de beroepspensioenvereniging huisartsen (bpv) gezamenlijk zorgen voor de inhoud van de pensioenregeling, zijn deze solidaire faciliteiten onderdeel van uw pensioenregeling. Iedereen hoopt natuurlijk hier nooitgebruik van te hoeven maken, maar mocht het nodig zijn, dan is het fijn dat het er is.

Gepubliceerd op: 18/12/2019
pensioenregeling