Eigen invloed op uw pensioenuitkering

Elk jaar ontvangt u van ons uw pensioenoverzicht. Hierin ziet u de stand van uw pensioenopbouw op 1 januari van dat jaar. En een prognose van het te bereiken pensioen op uw 68e, als u tot dan op dezelfde voet pensioen blijft opbouwen bij SPH. Een handig document bij het maken van een financiële planning. Maar wist u dat u verschillende mogelijkheden heeft om uw uiteindelijke pensioenuitkering te beïnvloeden?

Uitruilen partnerpensioen

U kunt er in samenspraak met uw partner voor kiezen om uw ouderdomspensioen te verhogen. Het partnerpensioen voor uw partner wordt dan lager. Andersom kan ook: uw partner financieel (extra) goed verzorgd achterlaten mocht u eerder komen te overlijden, door het partnerpensioen te verhogen. Hiertegenover staat dan een lager ouderdomspensioen.

Conversie

Direct na het ingaan van uw pensioen heeft u mogelijk hogere uitgaven dan later in uw leven, denk aan het aflopen van uw hypotheek of die lang uitgestelde vakantie nu u nog vitaal bent. Op meer gevorderde leeftijd zijn de uitgavebehoeften meestal wat lager. In de huidige pensioenregeling kunt u kiezen voor conversie van het pensioen. U neemt hierbij een ‘voorschot’ op de te verwachten toekomstige verhogingen. U start dan met een hogere aanvangsuitkering die jaarlijks afneemt.

Eerder of later met pensioen

Bij de berekening van de bedragen in uw pensioenoverzicht zijn we ervan uitgegaan dat u uw pensioen in laat gaan op uw 68e verjaardag. Dit doen we omdat we zo optimaal gebruik kunnen maken van de fiscale ruimte die de overheid u biedt. Maar u kunt uw pensioen al enkele jaren eerder of later (deels) in laten gaan. Uiteraard heeft dit wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen.

Bereken het zelf in de Mijn SPH-omgeving

Uw pensioenoverzicht toont de stand van uw pensioen op 1 januari 2020. Maar als u inlogt op de Mijn SPH-omgeving ziet u het actuele overzicht. Ook vindt u hier de pensioenplanner waarmee u kunt zien welke keuzes u kunt maken met betrekking tot uw pensioeningangsdatum en welke effecten dit heeft op de hoogte van uw pensioenuitkering.

Goed voorbereid op uw financiële toekomst

Het is belangrijk dat u op tijd begint met het maken van de financiële planning voor uw oude dag.
Het pensioenoverzicht en de Mijn SPH-omgeving helpen u bij het maken van uw persoonlijke financiële
planning. Wilt u hulp bij het maken van uw financiële planning? De financieel planners van SPH
ondersteunen u hier graag bij. Persoonlijk, objectief en onafhankelijk, dus zonder productverkoop of
-bemiddeling. Lees meer.

Peter van Huizen
Peter van Huizen
Financieel planner bij SPH

Tot voor kort bijna fulltime financieel planner voor niet-huisartsen via zijn eigen bedrijf FP Advies - van huis uit fysiotherapeut - begin jaren negentig de overstap gemaakt naar de financiële wereld door als zakelijk adviseur te gaan werken voor VvAA

Corrine Matena
Corrine Matena
Financieel planner bij SPH

In haar vrije tijd financieel planner voor niet-huisartsen en partner in FP Advies - voorheen als financieel planner in dienst van PGGM en daarvoor bij VvAA - begonnen als financieel adviseur bij de Rabobank

Gepubliceerd op: 02/04/2020
Pensioenoverzicht Uit de praktijk van de financieel planners Financiële planning