Beleggen in een gezonde toekomst

SPH belegt het grootste gedeelte van uw pensioenpremie om vermogen op te bouwen voor uw pensioen. Maar hoe zorgen we er voor dat het belegde vermogen rendeert, en dat er ook nog een leefbare wereld overblijft om het straks in uit te geven? Huisarts en bestuurslid Christine Lindeboom en hoofd balansbeheer en beleggingen Pieter de Graaf vertellen graag hoe SPH belegt in een gezonde toekomst.

Pieter de Graaf
Pieter de Graaf
Hoofd balansbeheer en beleggingen

Sinds 2016 werkzaam op het bestuursbureau van SPH - daarvoor in verschillende rollen voor andere pensioenfondsen gewerkt.

Christine Lindeboom
Christine Lindeboom
Huisarts in Sliedrecht & bestuurslid bij SPH

Aandachtsgebied beleggingen - Voorheen VO-lid pensioenfonds HAIO.

“Huisartsen zijn van nature zorgzame mensen.” Aldus Christine. “We zorgen niet alleen voor onze patiënten in de praktijk, maar ook voor elkaar met onze gezamenlijke pensioenregeling. Met het belegd vermogen vanuit deze regeling gaan we zelfs nog een stapje verder. Door op een maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen zorgen we voor de wereld van later.”

Pieter vult aan: “Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is iets wat al jaren bij SPH gemeengoed is, nog voor de term in zwang kwam. Zo waren we jaren geleden een van de eerste pensioenfondsen die stopte met investeren in tabak, omdat we dit niet vonden passen bij de maatschappelijke rol van huisartsen.”

Christine: “De afgelopen jaren is MVB steeds belangrijker geworden. Niet alleen vanuit de politiek en de maatschappij kwam er steeds meer aandacht voor, maar ook door collega huisartsen werd ik steeds vaker aangesproken op ons beleggingsbeleid en onze verantwoordelijkheden. Dat was een van de belangrijkste redenen voor het bestuur om het MVB-beleid te herzien. We zijn begonnen met te luisteren naar wat huisartsen belangrijk vinden. Met deelnemersonderzoeken, maar ook door discussies op de regiobijeenkomsten. Daaruit kwam toch een vrij eenduidig beeld naar voren van wensen en eisen van ‘de huisarts’ ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.”

Pieter: “We hebben samen met het bestuur en enkele specialisten op het MVB-vlak bediscussieerd hoe we zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de wensen van de deelnemers. Wat zijn de stappen die je kunt nemen en welke effecten hebben die op het rendement? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke factor. Het pensioenfonds moet allereerst zorgen voor het pensioen van haar deelnemers. Maar gedurende het proces kwamen we er achter dat een verantwoorder beleggingsbeleid niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. Het was een langdurig traject omdat er altijd dilemma’s zijn waarover gediscussieerd kan worden. En ook al hebben we het nu goed doordacht, we kunnen niet helemaal uitsluiten dat we toch nog een onwenselijke belegging in onze brede beleggingsportefeuille hebben.”

Christine: “Het verbaasde ons eerlijk gezegd niet dat huisartsen het thema ‘gezondheid’ belangrijk vinden. Met onze beleggingen willen we bijvoorbeeld de toegankelijkheid van medicijnen wereldwijd verbeteren. Hier gaan we dan ook actief het gesprek over aan met de farmaceutische industrie. Ook investeren we bewust in zorgvastgoed, om zo letterlijk een steentje bij te dragen aan zorgcentra in het land. Daarnaast zien we als huisartsen in de spreekkamer de eerste tekenen van klimaatverandering.
Zo zag ik deze zomer veel uitgedroogde ouderen tijdens de extreme temperaturen. Daarom is ook het klimaat een belangrijk thema binnen ons beleggingsbeleid.”

Pieter: Met het vernieuwde MVB-beleid willen we bijdragen aan een gezondere toekomst. Maar het aanpassen van onze beleggingsportefeuille kost tijd. Vooral omdat we het consistent en consequent willen doen. Door nu goed te bedenken en vast te leggen waarom we welke keuzes maken, kunnen we de MVB-instrumenten die tot onze beschikking staan zo goed mogelijk inregelen conform de wensen van de deelnemers.

Christine besluit: “Dit nieuwe beleid is een flinke stap in de goede richting, maar wat ons betreft zeker niet de laatste stap die we gaan nemen. Het huidige beleid vertegenwoordigt de huidige normen en waarden van de huisarts van nu. Maar die normen en waarden zullen zich in de loop der tijd blijven ontwikkelen. Ook SPH zal zich dus blijven ontwikkelen op het MVB-vlak.”

Gepubliceerd op: 26/03/2020
mvb maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze MVB-ambitie

SPH ziet maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) als een logisch onderdeel van haar kerntaak “zorg voor later”. Het behalen van de (SPH) ambitie gaat namelijk duidelijk samen met maatschappelijke bijdrage.

Door in elke beleggingskeuze rekening te houden met milieu-, sociale en bestuurlijke risico’s (ESG criteria) willen we bijdragen aan een goed leefklimaat en een duurzame wereld. SPH legt daarbij de focus op gezondheid en klimaat.

SPH past het MVB-beleid toe met beschikbare en toepasbare oplossingen. Het bestuur weegt daarin de inzichten en mening van de deelnemer mee.

Lees meer