Belangrijke stap gezet in Pensioenregeling 2.0

Op 2 juli heeft een afvaardiging van alle huisartsen (de VvA) een vooruitstrevend besluit genomen over uw nieuwe pensioenregeling. De nieuwe regeling gaat in vanaf 2022 en is een premieregeling. 

De nieuwe regeling is flexibeler en moderner

In de nieuwe regeling staat de premie die u inlegt vooraf vast, en beweegt uw uitkering meer mee met het beleggingsresultaat. Hierdoor is het aanhouden van een grote reserve niet meer nodig. Bovendien biedt de nieuwe regeling meer mogelijkheden voor keuzevrijheid en past deze al bij het nieuwe pensioen zoals dat nu landelijk wordt ontworpen.

Mijlpaal

Tijdens de vergadering is met grote meerderheid voor de nieuwe opzet voor de regeling gestemd. Deze uitslag is een mijlpaal voor het pensioenfonds voor huisartsen en zet de grootste verandering in haar bestaan in gang. 

Er komen nog meer belangrijke besluiten

Er is nog geen besluit genomen over de hoogte van de premie, de manier waarop die premie wordt belegd, de verdeling van risico’s of de keuzes die u zelf kunt maken. Over deze verdere invulling van de nieuwe regeling denken de BPV en SPH de komende tijd na.

Zodra we meer kunnen vertellen over wat de wijziging voor u betekent, laten we u dat weten via onder meer de website en de Huisarts&Pensioen.

Gepubliceerd op: 02/07/2020
Pensioenregeling 2.0