Veelgestelde vragen webinar Pensioenregeling 2.0

De veelgestelde vragen vooraf en tijdens het webinar Pensioenregeling 2.0 hebben we gebundeld en hieronder beantwoord.

Waarom moet ik verplicht pensioen opbouwen bij SPH?

De pensioenregeling voor huisartsen is een verplichtgestelde pensioenregeling. Dit betekent dat vrijwel alle huisartsen in Nederland verplicht zijn om deel te nemen aan de pensioenregeling die SPH uitvoert. Op de beroepspensioenregeling is dan ook de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) van toepassing.

Een beroepspensioenregeling wordt verplicht als meer dan 60% van de beroepsgenoten lid is van de beroepspensioenvereniging (BPV). Momenteel zijn bijna 9 van de 10 huisartsen lid van de BPV. De BPV is de opdrachtgever van SPH om de pensioenregeling voor huisartsen uit te voeren. Door lid te worden van de BPV heeft u invloed op onze pensioenregeling.

Verplichtingen zijn zelden leuk, maar in het geval van pensioen zijn er grote voordelen. Iedereen wil zijn nabestaanden verzorgd achterlaten en een keer stoppen met werken. Dat kan ieder voor zich doen, maar met iedereen samen:

  • zijn de kosten lager.
  • delen we met elkaar risico’s van kort of juist lang leven. Bij vroeg overlijden is er een pensioen voor de nabestaande en bij lang leven is het zeker dat er pensioen wordt doorbetaald.
  • kan iedereen meedoen. U wordt niet medisch gekeurd.

Daarnaast zorgt de verplichtstelling ervoor dat de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is. De fiscus betaalt dus mee aan uw pensioenopbouw. En in de tarieven voor huisartsenzorg is een pensioencomponent opgenomen. Als de verplichtstelling zou vervallen, dan vervalt mogelijk ook deze pensioencomponent en worden de tarieven lager.

Waarom is het zo belangrijk dat we fiscaal maximaal pensioen opbouwen?

Dat komt voort uit een verzorgingsgedachte. We weten dat veel mensen niet genoeg opzij zouden leggen als ze zelf die keuze hadden. Door nu fiscaal optimaal op te bouwen zorgt u ervoor dat uw levensstijl ook na pensionering kan worden voortgezet. Het inkomen waarover pensioen kan worden opgebouwd is gemaximeerd. Dat betekent specifiek voor huisartsen dat over het inkomen boven € 141.724 (op fulltimebasis) geen pensioen wordt opgebouwd. Daarnaast kan ook niet over alle inkomensbestanddelen (denk aan auto van de zaak) pensioen worden gebouwd. Als niet de volledige fiscale mogelijkheden worden benut, is het zeer waarschijnlijk dat je na pensionering een stap terug moet doen.

Waarom heeft SPH zo’n hoge dekkingsgraad en wat gebeurt ermee in de nieuwe regeling?

Het kan op het eerste gezicht inderdaad lijken alsof SPH er beter voor staat dan andere pensioenfondsen. Maar onze dekkingsgraad is eigenlijk niet te vergelijken met die van andere fondsen. Bij SPH is de te verwachten uitkering namelijk lager dan bij andere pensioenfondsen, en is er een mogelijkheid tot jaarlijkse verhogingen (zie ook https://www.huisartsenpensioen.nl/uw-pensioen-bij-sph/toeslagverlening/). Bij andere pensioenfondsen zijn juist de verwachte uitkeringen hoger, maar zijn minder verhogingen mogelijk geweest in de afgelopen jaren.

Het uitgangspunt bij deze nieuwe pensioenregeling is dat de bestaande pensioenen en de reserves blijven bestaan. Ook na invoering van de nieuwe regeling zullen de reserves worden gebruikt om de aanspraken en pensioenen in de huidige uitkeringsregeling te verhogen met eventuele toeslagen. Het bestuur van SPH besluit jaarlijks of dat kan en hoeveel die verhoging kan zijn, afhankelijk van de financiële situatie van SPH.

In de Volkskrant stond een artikel over de beleggingen van SPH. Waarom belegt SPH mijn premie niet op een maatschappelijk verantwoordelijke manier?

We kunnen ons goed voorstellen dat de recente berichten in de media over de beleggingen van SPH vragen bij u oproepen. Daarom hebben we hierover enkele vragen en antwoorden op een rij gezet. Die vindt u hier: https://www.huisartsenpensioen.nl/nieuws/vraag-en-antwoord-maatschappelijk-verantwoord-beleggen-sph/

Komt er een overgangsregeling voor deelnemers die binnen pakweg 5 jaar met pensioen gaan?

Nee, dat is niet voorzien. Vanaf 31 december 2021 vindt de pensioenopbouw voor iedereen plaats in de nieuwe premieregeling.

Kan ik in de nieuwe regeling zelf bepalen waarin en hoe ik beleg?

Nee, in ieder geval nog niet meteen. Beleggingsvrijheid is een mogelijk onderdeel van een premieregeling. In 2022 wil SPH onderzoeken of huisartsen daar behoefte aan hebben. Als dat het geval is, kan daarna worden overwogen om bijvoorbeeld een keuze te bieden in verschillende risicoprofielen. Op die manier krijgen deelnemers een bepaalde vorm van beleggingsvrijheid.

Wat kan ik extra doen om later meer geld te hebben? Kan ik extra pensioen opbouwen?

Extra inleg in de pensioenregeling is niet mogelijk, maar er zijn wel andere mogelijkheden om extra potjes voor later op te bouwen. Dit kan ofwel fiscaal gefacilieerd middels een lijfrentevoorziening (binnen fiscale grenzen), waarbij er dus direct een bestemming aan de inleg wordt gegeven ofwel in box 3, waar geen fiscale voordelen behaald kunnen worden, maar je wel de vrije beschikking over het opgebouwde vermogen behoudt. Hoe de toekomst eruit ziet weet niemand. Daarom is een Financieel Plan een goede eerste stap om u op uw financiële toekomst voor te bereiden. Om u te helpen nog beter inzicht te krijgen in uw totale financiële situatie bieden we u de mogelijkheid gebruik te maken van de expertise van een financieel planner.

De financieel planners van SPH helpen u om te bepalen of uw AOW, pensioen en overige middelen samen straks voldoende zijn om comfortabel van te leven. Meer hierover vindt u op https://www.huisartsenpensioen.nl/hulp-bij-financiele-planning/.

Is het gunstiger om nog dit jaar in de huidige regeling mijn pensioen in te laten gaan als dat mogelijk is?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Vanaf naar verwachting eind mei kunnen we u helpen met het maken van berekeningen. Zodra we meer weten informeren we u hierover via www.huisartsenpensioen.nl.

Als de het toeslagbeleid verandert, stijgen de huidige pensioenen dan minder dan in de huidige situatie? Of gaat een deel van de toeslag naar pensioen 2.0?

SPH verwacht met het nieuwe toeslagbeleid de eerstkomende jaren de pensioenen meer te kunnen verhogen dan met het huidige beleid. Dat is onzeker en blijft afhangen van de financiële situatie van SPH in een jaar. Het loslaten van de loonontwikkeling plus 2,25% als streven betekent dat er vanaf 2022 geen nieuwe indexatie-achterstand meer ontstaat. De indexatie-achterstand die tot nu toe is ontstaan en de fiscale ruimte om die achterstand in te halen in financieel betere tijden, blijven bestaan. Vanaf 2022 wordt er niets meer aan deze indexatie-achterstand toegevoegd.

In de H&P leest u binnenkort meer over het gewijzigde toeslagbeleid.

Hoe ziet de nieuwe conversieregeling eruit? Wat betekent dat voor mij?

De conversieregeling zoals die nu bestaat wordt naar verwachting vervangen door een zogenoemd hoog-laagpensioen. Net als nu start daarbij het pensioen hoger en wordt het jaarlijks iets lager. Vanaf naar verwachting eind mei kunnen we u helpen met het maken van berekeningen. Zodra we meer weten informeren we u hierover via www.huisartsenpensioen.nl.

Welke keuzes heb ik straks bij pensionering?

Net als in de huidige regeling kunnen deelnemers kiezen wanneer zij met pensioen gaan, of dat gedeeltelijk of volledig is, en kan worden gekozen voor het uitruilen van pensioen. Zie hiervoor ook https://www.huisartsenpensioen.nl/uw-pensioen-bij-sph/welke-keuzes-heeft-u-bij-pensioeningang/.  Ook kan men daarnaast naar verwachting kiezen voor een hoog-laagpensioen, waarbij het pensioen hoger start en daarna jaarlijks iets lager wordt. Vanaf naar verwachting eind mei kunnen we u helpen met het maken van berekeningen. Zodra we meer weten informeren we u hierover via www.huisartsenpensioen.nl.

Er komt ook een nieuwe keuzemogelijkheid bij als u kapitaal opbouwt in de nieuwe regeling. U kunt dan kiezen tussen een stabiel en variabel pensioen. Een stabiel pensioen is een pensioen waarvoor dezelfde regels gelden als voor het huidige pensioen. Het is redelijk zeker en kan verhoogd worden met een toeslag of, in uitzonderlijke situaties, verlaagd worden. Een variabel pensioen wordt jaarlijks aangepast aan de behaalde resultaten en kan daardoor ieder jaar omhoog of omlaag gaan. Dit is een wettelijke keuze die hoort bij een premieregeling, zoals de nieuwe regeling formeel heet. SPH informeert u hierover zodra dat relevant is.

Kan ik mijn pensioen al laten ingaan, maar daarna nog blijven werken? En wat voor effect heeft dat op mijn uitkering?

Ja, u  kunt uw pensioen laten ingaan en daarnaast blijven werken. U kunt ook een deel van uw pensioen laten ingaan en gedeeltelijk blijven werken. Over het deel dat u blijft werken blijft u premie betalen totdat u 68 wordt. Binnenkort leest u hier meer over in de H&P.

Alle premie-inleg vanaf de inwerkingtreding komt terecht in de nieuwe regeling. U hoeft niets te doen en het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd in de huidige regeling blijft in stand.

Bent u gedeeltelijk met pensioen? De nieuwe regeling geldt alleen voor het deel van uw pensioen dat na 2021 ingaat. Nieuwe keuzemogelijkheden gelden dan ook voor dat deel van uw pensioen. De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor het deel van uw pensioen dat al is ingegaan (afgezien van het gewijzigde toeslagbeleid, zie de vraag over het gewijzigde toeslagbeleid).

Kan ik mijn opgebouwde pensioen in een eerder pensioenfonds (bijv. PFZW) beter in de oude of nieuwe regeling laten overdragen?

Wanneer u eerder opgebouwd pensioen het beste kunt overdragen hangt sterk af van uw persoonlijke situatie. Als u waardeoverdracht overweegt, kunt u een offerte aanvragen via https://www.huisartsenpensioen.nl/u-begint-bij-sph/waardeoverdracht/. SPH neemt dan contact op met de vorige pensioenuitvoerder en maakt een offerte. U kunt dan zelf zien of het gunstig is om uw eerdere pensioen toe te voegen aan het pensioen bij SPH of dat u het beter kunt laten staan bij de vorige pensioenuitvoerder. Een pensioenfonds mag alleen meewerken aan waardeoverdracht als de dekkingsgraad hoger is dan 100%.

Bent u huisarts in opleiding? Tot dit jaar bouwde u pensioenkapitaal op bij Pensioenfonds HAIO. Als u dat nog niet heeft overgedragen aan een ander pensioenfonds of verzekeraar, wordt dit medio 2021 collectief overgedragen aan de premiepensioeninstelling (PPI) van ABN Amro Pensioenen. Mogelijk is het voor u gunstig om ook dit pensioenkapitaal onder te brengen bij SPH. Het is raadzaam om hiermee te wachten tot Pensioenfonds HAIO is geliquideerd (naar verwachting uiterlijk september 2021). Er kan bij de liquidatie van Pensioenfonds HAIO namelijk geld over blijven. Dat geld wordt verdeeld over de deelnemers die hun pensioenkapitaal aan de PPI van ABN Amro Pensioenen hebben overgedragen. Het wordt toegevoegd aan het al overgedragen pensioenkapitaal. Draagt u uw pensioenkapitaal over aan een andere partij (zoals SPH) vóór dat moment? Dan loopt u deze eventuele bijdrage mis. U bent hierover ook eerder geïnformeerd door Pensioenfonds HAIO.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling voor reeds gepensioneerde huisartsen?

De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe premie-inleg. De al lopende pensioenen worden niet aangepast. Wel gaat er een nieuw toeslagbeleid gelden.

Als iemand gedeeltelijk met pensioen is, gelden de wijzigingen alleen voor het nog niet ingegane deel van het pensioen. Het deel dat al is ingegaan wordt niet gewijzigd. Wel gaat ook hiervoor een nieuw toeslagbeleid gelden.

We hebben nu een toeslagbeleid (zie ook https://www.huisartsenpensioen.nl/uw-pensioen-bij-sph/toeslagverlening/) met een hoge ambitie: we streven ernaar om de pensioenen ieder jaar te verhogen met de loonontwikkeling plus 2,25%. Die ambitie halen we al een aantal jaren niet, en we verwachten die ook in de komende jaren niet te kunnen halen. Daarom is de afgelopen tijd gewerkt aan nieuw toeslagbeleid. Vanaf 2022 bekijkt het bestuur van SPH jaarlijks hoeveel ruimte er is om de pensioenen te verhogen. We kijken daarbij niet meer naar de hoogte van de loonontwikkeling. We blijven ernaar streven om uw pensioen te verhogen; hoeveel die verhoging kan zijn hangt af van de financiële situatie van SPH in een jaar.

SPH verwacht met het nieuwe toeslagbeleid de eerstkomende komende jaren de pensioenen meer te kunnen verhogen dan met het huidige beleid. Dat is onzeker en blijft afhangen van de financiële situatie van SPH in een jaar. Het loslaten van de loonontwikkeling plus 2,25% als streven betekent dat er vanaf 2022 geen nieuwe indexatie-achterstand meer ontstaat. De indexatie-achterstand die tot nu toe is ontstaan en de fiscale ruimte om die achterstand in te halen in financieel betere tijden, blijven bestaan. Vanaf 2022 wordt er niets meer aan deze indexatie-achterstand toegevoegd.

In de H&P leest u binnenkort meer over het gewijzigde toeslagbeleid.

Ben je verplicht de einddatum van je arbeidsongeschiktheidsverzekering gelijk te laten lopen met de datum van ingang pensioen of kan dat 3 jaar eerder stoppen?

Tot wanneer u uw arbeidsongeschiktheid het best kunt laten lopen, is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie. De financieel planners van SPH denken graag met u mee. Meer informatie op https://www.huisartsenpensioen.nl/hulp-bij-financiele-planning/

Bij de start bij SPH heb ik gekozen voor pensioentrap 11 .zie ik nog wat van terug van deze keuze ( max trede)?

Tot 2015 was het in de pensioenregeling van SPH mogelijk om vrijwillig tot maximaal 30% extra pensioenpremie te betalen en daarmee extra pensioen op te bouwen. Als u daarvoor heeft gekozen, dan zijn deze extra pensioenen opgeteld bij het pensioen dat u verplicht heeft opgebouwd. U ziet dit terug in het totaalbedrag dat als opgebouwd ouderdomspensioen op uw UPO staat. Er is helaas geen uitsplitsing te maken van het deel dat u verplicht heeft opgebouwd en het deel dat u vrijwillig heeft opgebouwd. Op alle opgebouwde pensioenen bij SPH is dezelfde toeslagverlening van toepassing, hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen de pensioenen die verplicht of vrijwillig zijn opgebouwd. In de nieuwe regeling blijft het pensioen dat u heeft opgebouwd intact. Ook hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen verplichte en vrijwillige pensioenopbouw.