Pensioenregeling 2.0

De manier waarop wij als huisartsen voor ons pensioen zorgen gaat binnenkort veranderen. U hoeft hiervoor niks te doen. We leggen u graag kort uit wat hetzelfde blijft, en wat gaat veranderen.

Uw opgebouwde pensioen blijft in stand

Wat u tot nu toe aan pensioen heeft opgebouwd in de huidige regeling blijft gewoon in stand. We blijven ernaar streven om dat pensioen te verhogen; of en met hoeveel uw pensioen omhoog gaat hangt af van de financiële situatie van SPH. 

Nieuw: uw persoonlijke pensioenkapitaal

In de nieuwe pensioenregeling van SPH (pensioenregeling 2.0) staat niet meer de hoogte van uw latere pensioen vast, maar de hoogte van de premie die u betaalt. Een zogenoemde premieovereenkomst. De premie die u in de nieuwe regeling inlegt komt bij uw persoonlijke pensioenkapitaal en wordt voor u belegd. Zo beweegt het direct mee met economisch goede en slechte tijden. Uiterlijk bij uw pensionering wordt dat kapitaal omgezet in een pensioen dat u levenslang krijgt uitgekeerd.

Uw keuzemogelijkheden bij pensionering

Net als nu kunt u kiezen wanneer u met pensioen gaat en of u gedeeltelijk of volledig met pensioen gaat. Ook kunt u partnerpensioen omzetten in een hoger pensioen voor uzelf, of pensioen voor uzelf omzetten in meer pensioen voor uw partner. Daarnaast kunt u kiezen voor een hoog-laagpensioen, dat lijkt op de huidige conversiemogelijkheid. Ook krijgt u er een nieuwe keuzemogelijkheid bij: u kunt straks kiezen tussen een stabiel en variabel pensioen.

Bent u gedeeltelijk met pensioen? De nieuwe regeling en de keuzemogelijkheden die hierbij horen gelden alleen voor het deel van uw pensioen dat na 2021 ingaat. De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor het deel van uw pensioen dat al is ingegaan.

Van, voor en door huisartsen

Net als in de huidige regeling is er ook pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. En neemt SPH de betaling van uw pensioenpremie over als u arbeidsongeschikt wordt. We blijven zorgen voor elkaar. Want ook pensioenregeling 2.0 is van, voor en door huisartsen. Een regeling die alvast zoveel mogelijk aansluit op hoe alle pensioenregelingen in Nederland er in de nabije toekomst uit komen te zien. Samen met onze collega huisartsen in de VvA hebben we een grote stap voorwaarts gezet. Daar mogen we best trots op zijn. 

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe pensioenregeling. Wij werken de vragen en antwoorden regelmatig bij. De laatste update was op 13 juli 2021.