Geef uw inkomensgegevens door

Om uw pensioenopbouw en –premie voor 2021 te berekenen, hebben we een aantal gegevens van u nodig. U kunt deze aan ons doorgeven tot 15 december via de Mijn SPH-omgeving.

Geef uw inkomensgegevens door

Uw pensioenopbouw en -premie wordt berekend op basis van de winst uit onderneming (wuo) van 3 jaar geleden én op basis van uw aantal gewerkte uren in dat jaar. Dat betekent dat wij uw inkomensgegevens en het aantal werkuren over 2018 nodig hebben. Bent u na 2018 gestart als vrijgevestigd of waarnemend huisarts? Geef dan een schatting van uw wuo en het aantal te werken uren van 2021 door. 

Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek 2018
  • De toe- of afname van uw oudedagsreserve 2018
  • Het aantal gewerkte uren in 2018
  • Een digitale kopie of scan van uw aangifte inkomensbelasting 2018

U vindt deze gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting.

Huisartsen gestart na 2018

Huisartsen die na 2018 zijn gestart, vragen we om een reële schatting van hun inkomensgegevens over 2021 aan ons door te geven.

Wij ontvangen graag de volgende gegevens:
• Uw verwachte winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek in 2021
• De verwachte toe- of afname van uw oudedagsreserve in 2021
• Het aantal verwachte te werken uren in 2021

Aan de hand van een voorbeeld helpen we u met dit artikel bij het maken van een realistische schatting.

Geef een realistische schatting op
Als na het einde van het jaar blijkt dat uw schatting te hoog of te laat was, kunt u deze binnen 18 maanden laten aanpassen. Dit kan door uw gewerkte uren en uw winst uit onderneming voor ondernemersaftrek te mailen aan advies@huisartsenpensioen.nl. Het verschil wordt dan verrekend. Heeft u vragen over de gegevens die u moet doorgeven, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 277 96 40.

Na 3 jaar moeten wij van de fiscus uw pensioenpremie berekenen op basis van uw daadwerkelijke gerealiseerde winst uit ondernemen van 3 jaar daarvoor. Er vindt dan ook eventueel een correctie plaats over uw pensioenpremie en -opbouw over uw opgegeven schatting.

Inloggen met DigiD

U dient hiervoor in te loggen met uw DigiD. Heeft u problemen met inloggen via DigiD, bent u uw wachtwoord, inlognaam of beide vergeten? Kijk dan op www.digid.nl. SPH kan uw wachtwoord of inlognaam niet resetten.

Wat gebeurt er als u niet of niet op tijd reageert?

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de gegevens en voor de juistheid ervan.  Als wij uw gegevens niet tijdig ontvangen, gaan wij er van uit dat u volledig werkt als huisarts. Dit betekent dat wij uitgaan van de maximale wuo, het maximum aantal uren en de daarbij behorende premie. Als uw werkelijke wuo en/of het werkelijke aantal gewerkte uren lager is dan het maximum, dan loopt u het risico dat u fiscaal bovenmatig pensioen opbouwt. De eventuele fiscale gevolgen hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw inkomensgegevens, raadpleeg dan uw accountant of financieel adviseur. Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen over het doorgeven van uw gegevens, of bel of mail met SPH op telefoonnummer 030 277 96 40 of per e-mail via advies@huisartsenpensioen.nl.