SPH

SPH: van, voor en door huisartsen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

SPH vindt maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) erg belangrijk en is ervan overtuigd dat MVB bijdraagt aan de ultieme taak van SPH: ‘Zorg voor later’. En voor een goede oude dag voor haar deelnemers zijn meer factoren belangrijk dan alleen een maandelijkse uitkering.

Uitgangspunten
SPH is het pensioenfonds van, voor en door huisartsen. Dat is ook terug te zien in ons MVB beleid. Wij volgen de algemene richtlijnen voor pensioenfondsen op het gebied van MVB, zoals de UNPRI. Dit is een initiatief van institutionele beleggers op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Kijk voor meer informatie op www.unpri.org.

Maar we hebben daar ook nog enkele uitgangspunten aan toegevoegd die specifiek voor ons fonds gelden. Deze uitgangspunten richten zich op de gezondheidszorg. Een voorbeeld daarvan is het uitsluiten van investeringen in ondernemingen die tabak produceren.

MVB beleid: vier pijlers
Het verantwoord beleggingsbeleid van SPH bestaat uit vier pijlers:

 1. Niet investeren in bepaalde ondernemingen (uitsluiting).
  SPH investeert niet in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van:
  - anti persoon- en clustermunitie;
  - kernwapens, biologische en chemische wapens;
  - witte fosfor en verrijkt uranium;
  - tabak.
 1. Beïnvloeden van de koers van een onderneming door de dialoog aan te gaan met ondernemingen en door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.
  SPH stimuleert ondernemingen om zich op maatschappelijk verantwoorde wijze te gedragen door in gesprek te gaan met ondernemingen en gebruik te maken van het stemrecht. Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van medicijnen en de farmaceutische industrie. Zo is SPH één van de ondertekenaars van het “Acces to Medicine” initiatief.
 1. Beleggen in die ondernemingen die zich positief onderscheiden (insluiting).
  Een voorbeeld hiervan is de investering in een zorgvastgoedfonds dat de financiering van onder andere eerstelijnszorgcentra mogelijk maakt en daarmee een positieve impact heeft op onze doelgroep.
 1. Voorkeur voor onderneming met meest positieve bijdrage aan ESG factoren.
  Binnen het MVB beleid wordt een investering vaak beoordeeld op drie verschillende criteria: Environmental (milieu), Social (sociaal/maatschappelijk), Governance (goed bestuur). SPH investeert bij gelijke geschiktheid in onderneming met de meest positieve bijdrage aan ESG-factoren.

Meer informatie?
U vindt ons volledige MVB beleid hier. Daarnaast vindt u in de kolom aan de rechterkant van deze pagina aanvullende informatie, waaronder het MVB jaarverslag, ons stemgedrag en de uitsluitingslijsten.