Vergadering van Afgevaardigden

In de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) zitten in totaal vijftig huisartsen, zowel actief als gepensioneerd. Zij denken mee over de invulling van de pensioenregeling bij SPH.

De Vergadering van Afgevaardigden is het hoogste orgaan van de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV).

Welke taken heeft de VvA?

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat u een goede en betrouwbare pensioenregeling heeft en houdt. Hierover vergaderen de afgevaardigden met het bestuur van de BPV en SPH. Dit gaat niet alleen over de inhoud van de huidige pensioenregeling, maar ook over de strategie op langere termijn. Zo is op verzoek van de Vergadering van Afgevaardigden de pensioenregeling onlangs verbeterd met de toevoeging van het extra aanvullend wezenpensioen. De Vergadering van Afgevaardigden mag het bestuur van de BPV gevraagd en ongevraagd advies geven. 

Andere belangrijke taken zijn het aanstellen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van de BPV. En het verkiezen en voordragen  voor ontslag van de bestuursleden van SPH. Het goedkeuren van de jaarrekening van de BPV. En het geven van toestemming als de BPV de uitvoeringsovereenkomst met SPH wil wijzigen.

Wilt u precies weten wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VvA zijn? Lees dan de statuten van de BPV.

Over de vergaderingen

Gemiddeld komen de afgevaardigden vier keer per jaar bijeen. De bestuursleden van de BPV zijn bij de bijeenkomsten aanwezig, maar hebben geen stemrecht. Het bestuur van SPH mag bij de vergadering van de VvA aanwezig zijn.

Openbare vergadering 
Eenmaal per jaar worden alle leden van de BPV uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Dan worden de jaarstukken van de BPV toegelicht en goedgekeurd. De aankondiging en uitnodiging voor de vergadering staat in Huisarts & Pensioen en op deze website.

Op donderdag 6 juni vindt de volgende openbare vergadering plaats. De vergadering vindt plaats in Woerden en start om 16.00 uur. Meld u aan via bpv@huisartsenpensioen.nl. U ontvangt dan tijdig de agenda, de vergaderstukken en meer informatie over de locatie.

Contact
Als lid van de BPV kunt u via de VvA uw vragen of opmerkingen kenbaar maken aan het bestuur van de BPV. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur deze dan via afgevaardigdenvva@huisartsenpensioen.nl

Hoe worden de afgevaardigden gekozen?

Ook voor de VvA geldt: van, voor en door huisartsen

De leden van de BPV kunnen zich verkiesbaar stellen voor de Vergadering van Afgevaardigden. En het zijn ook de leden van de BPV die de afgevaardigden kiezen. Uitzondering hierop zijn de gewezen deelnemers in de pensioenregeling. Zij kunnen wel lid zijn van de BPV, maar zijn niet verkiesbaar voor de VvA en mogen geen stem uitbrengen bij de verkiezingen.

We borgen de continuïteit in kennis, kunde en ervaring

De afgevaardigden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn tweemaal herkiesbaar. Om ervoor te zorgen dat we niet steeds met een geheel nieuwe samenstelling de VvA vormen, zijn er iedere twee jaar verkiezingen. Zodat steeds maximaal de helft van de VvA uit nieuwe afgevaardigden bestaat.

We kiezen een representatieve afspiegeling van alle huisartsen

De leden van de BPV zijn ingedeeld in zogeheten clusters. Deze indeling is het uitgangspunt voor een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende huisartsen in de VvA. Tijdens de verkiezingen voor de VvA kunt u een stem uitbrengen op een kandidaat uit uw eigen cluster.

De vijftig afgevaardigden zijn als volgt verdeeld:

  • de vrijgevestigde huisartsen vormen cluster 1 t/m 6 en zijn verdeeld op basis van postcoderegio. De clusters 1, 3 en 5 kiezen vijf afgevaardigden. Cluster 2 kiest er vier, cluster 4 kiest er zes en cluster 6 kiest 3 afgevaardigden.
  • de huisartsen in dienstverband vormen het landelijke cluster 7 en kiezen drie afgevaardigden.
  • de waarnemend huisartsen vormen het landelijke cluster 8 en kiezen negen afgevaardigden
  • de gepensioneerden vormen het landelijke cluster 9 en kiezen tien afgevaardigden. Binnen de VvA hebben zij alleen een raadgevende stem.

Wie zijn de afgevaardigden?

Sinds 1 juli 2017 is de samenstelling van de Vergadering van Afgevaardigden als volgt:

Naam Woonplaats
Cluster 1  
Leen Gorissen TER AAR
Dick Koster LEIDEN
Jos Kuilboer Sint MAARTENSBRUG
Cees van Sichem SANTPOORT-NOORD
Willeke Wisse AMSTERDAM
   
Cluster 2  
Jaap Boersma LEXMOND
Peter van Liere UTRECHT
Daniël Tavenier BARNEVELD
Patricia Westbroek BAARN
   
Cluster 3  
Bart Adèr ROTTERDAM
Joris Hoogslag RIJSWIJK ZH
Guus Horn SCHIEDAM
Arend Kreeft VLAARDINGEN
Ad Schellekens PAPENDRECHT
   
Cluster 4  
John Dellevoet HULSBERG
Michiel van Heel ROERMOND
Denise Schraven TILBURG
Marcel van Tiel VENRAY
Ruud Weijnen WEERT
Charles Wijnands MAASTRICHT
   
Cluster 5  
Bas Aldewereld VELP
Rick Besijn EPE
Sander Gaal WIJCHEN
Bernhard Kral ALMELO
vacature  
   
Cluster 6  
Theo Bakker ABBEGA
Anneke Bögels-Brouwer ST. ANNAPAROCHIE
Gerrit Eising GIETHOORN
   
Cluster 7  
Margriet Koot MAARSSEN
vacature  
vacature  
   
Cluster 8  
Jurriaan Doets NAARDEN
Michael Kuntzel HOOGLANDERVEEN
Judith Labohm HAREN
Jorden Moorlag UTRECHT
Lobke Seesing VELP
Stephan Snieders ROTTERDAM
Vincent Verstappen ABCOUDE
Jim de Vos AMSTERDAM
Charlotte Willemse NIJMEGEN
   
Cluster 9  
Hielke Gjaltema SURHUISTERVEEN
Peter Heukels DEN HAM
Henk Knook RIDDERKERK
Henry Nijhof UTRECHT
Ute Roschar-Pel UITDAM
Jan Schipper LEEK
Jaap Schreuder MALDEN
Dick Willemse s-HEERENBERG
Maarten de Wit KAATSHEUVEL
Hans Zuidema DOORN

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de Vergadering van Afgevaardigden door een e-mail te sturen naar afgevaardigdenvva@huisartsenpensioen.nl