Het bestuur van de BPV

Het bestuur van de BPV verzorgt de voorbereiding van de besluitvorming in de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). Ook zorgt het bestuur voor de uitvoering van de besluiten die genomen worden in de VvA. Het bestuur van de BPV legt jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag.  

Het bestuur van de BPV bestaat uit zes leden

De bestuursleden van de BPV worden benoemd en ontslagen door de Vergadering van Afgevaardigden.  Eén bestuurslid is benoemd namens de gepensioneerden, overige bestuursleden zijn een afspiegeling van het ledenbestand. 

De bestuursleden van de BPV worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn twee maal herkiesbaar.  

Het BPV-bestuur bestaat uit de volgende leden:

Marc van Loenen
Marc van Loenen
Voorzitter
Marijke Bootsma – de Langen
Marijke Bootsma – de Langen
secretaris & penningmeester
Michiel van Halteren
Michiel van Halteren
Bestuurslid BPV
Sander Gaal
Sander Gaal
Bestuurslid BPV
Debby van Sleeuwen
Debby van Sleeuwen
Bestuurslid BPV