Aanmelden BPV

Neemt u deel aan de pensioenregeling van SPH, dan bent u niet automatisch lid van de BPV. U moet zich hiervoor apart aanmelden. Wilt u dat uw pensioenbelangen zo goed mogelijk worden behartigd? Word dan lid van de BPV. Het lidmaatschap is kosteloos en eenvoudig. Gebruik hiervoor de BPV-antwoordkaart. U kunt deze hier downloaden.

Uw aanmelding kunt u sturen naar bpv@huisartsenpensioen.nl, of per post:
BPV huisartsen
Antwoordnummer 7022
3970 TA Driebergen

Een postzegel is niet nodig.

U hoeft zich maar één keer aan te melden bij de BPV. Uw lidmaatschap loopt gewoon door als u verandert van status. Zoals van huisarts in dienstverband naar vrijgevestigd of naar gepensioneerd.

Heeft u vragen over de BPV of over het lidmaatschap?

Neemt u dan gerust contact op met bpv@huisartsenpensioen.nl

Heeft u een vraag aan het bestuur van de BPV of uw afgevaardigde in de BPV?

Neem dan contact op met de Vergadering van Afgevaardigden. Zij vertegenwoordigen u. U kunt uw vraag mailen naar bpv@huisartsenpensioen.nl.

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?

Stuur u uw opzegging dan voor 1 oktober per mail naar bpv@huisartsenpensioen.nl, om het volgende jaar geen lid meer te zijn van de BPV.