Beroepspensioenvereniging Huisartsen

De BPV is een vereniging van huisartsen die als doel heeft het verzorgen van een beroepspensioenregeling voor huisartsen. De BPV bepaalt de inhoud van de pensioenregeling, die door SPH wordt uitgevoerd.

De BPV is onafhankelijk van het pensioenfonds en heeft een aantal (wettelijke) taken op het gebied van toezicht op en de instandhouding van de beroepspensioenregeling voor huisartsen. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de BPV. Lees in het jaarverslag van de BPV de verantwoording van het BPV-bestuur over het afgelopen bestuursjaar.

Alle huisartsen kunnen kosteloos lid worden van de BPV. Als lid van de BPV krijgt u zeggenschap over en invloed op uw pensioenregeling. Dit gebeurt via de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). De leden van de VvA worden gekozen door de leden van de BPV.

Waarom een beroepspensioenfonds?

Door het met elkaar te regelen als huisartsen, kunnen we een best passend pensioenregeling optuigen. Door ons als huisartsen te organiseren in een bpv, voldoen we aan de criteria om een verplichte regeling te worden, en is daarmee de premie fiscaal aftrekbaar.

Om te profiteren van de voordelen van een verplichte pensioenregeling, moet er voldoende draagvlak zijn onder de deelnemers. Concreet houdt dit in dat minimaal 60% van de deelnemers aan de pensioenregeling van SPH lid moet zijn van de BPV. Het Ministerie van Sociale Zaken meet de representativiteit van de BPV elke vijf jaar.

Meld u aan! Het lidmaatschap is kosteloos

Neemt u deel aan de pensioenregeling van SPH, dan bent u niet automatisch lid van de BPV. U moet zich hiervoor apart aanmelden. Wilt u dat uw pensioenbelangen zo goed mogelijk worden behartigd? Word dan lid van de BPV. Het lidmaatschap is kosteloos en eenvoudig. Gebruik hiervoor de BPV-antwoordkaart. U kunt deze hier downloaden.

U hoeft zich maar één keer aan te melden bij de BPV. Uw lidmaatschap loopt gewoon door als u verandert van status. Zoals van huisarts in dienstverband naar vrijgevestigd of naar gepensioneerd.

Aanmelden BPV

Uw aanmelding kunt u sturen naar:
BPV huisartsen
Antwoordnummer 7022
3970 TA Driebergen

Een postzegel is niet nodig.

Heeft u vragen over de BPV of over het lidmaatschap?

Neemt u dan gerust contact op met bpv@huisartsenpensioen.nl

Heeft u een vraag aan het bestuur van de BPV of uw afgevaardigde in de BPV?

Neem dan contact op met de Vergadering van Afgevaardigden. Zij vertegenwoordigen u. U kunt uw vraag mailen naar bpv@huisartsenpensioen.nl.

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen?

Stuur u uw opzegging dan voor 1 oktober per mail naar bpv@huisartsenpensioen.nl, om het volgende jaar geen lid meer te zijn van de BPV.