Beleggen met impact: zorgvastgoed

SPH wil op haar kernthema gezondheid een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Impact beleggingen, ook wel beleggingen in oplossingen genoemd, zijn beleggingen die naast een financiële doelstelling ook een concreet meetbare maatschappelijke doelstelling hebben. SPH investeert daarom in een zorgvastgoedfonds dat onder andere eerstelijnszorgcentra in Nederland financiert.

Wat is impactbeleggen?

Impactbeleggingen zijn beleggingen die naast een financiële doelstelling ook een concreet meetbare maatschappelijke doelstelling hebben. Dit zijn vaak niet-beursgenoteerde investeringen. Impactbeleggingen zijn vaak geen reguliere beleggingsproducten en komen daardoor minder snel naar voren bij selectieprocedures voor vermogensbeheerders en producten.

Waarom belegt SPH in zorgvastgoed?

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. We worden steeds ouder en mensen blijven langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast blijkt het financieren van eerstelijns zorg- en behandelcentra door zorgaanbieders complex. Door te investeren in kwalitatief hoogwaardig en duurzaam zorgvastgoed levert SPH een bijdrage aan de beschikbaarheid van goede en betaalbare zorg in Nederland. Hiermee geven we invulling aan een van de prioriteitsthema’s binnen ons duurzaamheidsbeleid: gezondheid.

Apollo Zorgvastgoedfonds

SPH is als eerste belegger als sinds 2016 betrokken bij het Apollo Vastgoedfonds. Sindsdien is het fonds gegroeid met 15 objecten, 111,6 miljoen investeringen, nog eens 166 miljoen aan investeringen in de pijplijn en is het fonds in 2020 uitgeroepen tot GRESB Global Sector Leader Healthcare Development.

Wat doet het zorgvastgoedfonds?

Het zorgvastgoedfonds opereert onafhankelijk van SPH. SPH investeert in het zorgvastgoedfonds, maar belegt dus niet rechtstreeks in het zorgvastgoed. Het zorgvastgoedfonds koopt, bouwt en/of verbouwt zorgvastgoed en verhuurt deze panden vervolgens. De huurinkomsten vormen, na aftrek van kosten, het rendement voor het pensioenfonds. Gezien de vaak langlopende huurcontracten is het risico beperkt. Het vastgoedfonds investeert alleen in objecten in het lagere en midden-huursegment.

Cijfers

 • belegd vermogen SPH in het zorgvastgoedfonds: 125 miljoen
 • aantal objecten: 16 in Nederland, waarvan 10 eerstelijnszorgcentra
 • gemiddeld rendement zorgvastgoedfonds: XX

Het zorgvastgoed in de portefeuille van SPH bestaat uit 3 categorieën:

 1. Zorg- en behandelcentra

Zorgcentra bieden ruimte aan een breed scala aan eerstelijnszorgaanbieders waaronder huisartsen, fysiotherapie en apotheken.

 1. Beschermd wonen

Deze woon-zorgcomplexen bieden huisvesting aan ouderen met een zorgbehoefte die zelfstandig willen wonen. Er wordt een combinatie van zorg, dienstverlening en welzijn aangeboden.

 1. Verpleegcomplexen

Verpleegcomplexen richten zich op mensen met een intensieve zorgbehoefte. Dit omvat mensen met een ernstige psychogeriatrische (inclusief Alzheimer) en/of somatische aandoening.

Global Real Estate Sustainability Benchmark

De beheerders van het vastgoedfonds beoordelen alle (potentiële) objecten op duurzaamheid.

 • energie (hoe energiezuinig is een object?)
 • milieu (kan het gebruik van grondstoffen beperkt worden?)
 • gezondheid (hoe is het gesteld met de kwaliteit van het indoor klimaat?)
 • kwaliteit van gebruik (kunnen zorg en wonen optimaal gecombineerd worden?)
 • toekomstige waarde (is het object toekomstbestendig?)

De beoordeling wordt gedaan aan de hand van de toonaangevende Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Dat is een jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van vastgoed en infrastructuur investeringen wereldwijd. De benchmark beslaat € 3,75 biljoen waarde in vastgoed en infrastructuur en wordt gebruikt door meer dan 100 institutionele investeerders. Voor velen van hen is het de belangrijkste duurzaamheidbenchmarkindicator.

Meer thema's

Lees ook onze visie op andere thema's, zoals de tabaksindustrie, kolenmijnbouw en teerzandwinning.