Positieve selectie

Huisartsen vinden het belangrijk om hun pensioenvermogen maatschappelijk verantwoord te beleggen. Daarom heeft SPH een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid). In dit beleid beschrijven we welke beleggingen we wel en juist niet willen hebben en hoe we bedrijven stimuleren om zich duurzaam te gedragen. Zo dragen we bij aan een betere wereld. Eén van de manieren waarop we dat doen is het toepassen van positieve selectie: we beleggen alleen in bedrijven die laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. 

ESG-score

SPH hanteert voor aandelen van ontwikkelde landen een best-in-class-beleid. Dat houdt in dat we alleen beleggen in bedrijven met een relatief goede ESG-score. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (ondernemingsbestuur). Deze scores worden vastgesteld door onafhankelijke dataleveranciers. Zij stellen op basis van veel data een ESG-score vast voor bedrijven. Op basis van die score bepalen we of we in een bedrijf willen beleggen of juist niet. Door deze positieve selectie ontstaat een prikkel voor ondernemingen om zich in te spannen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo willen we bijdragen aan een goed leefklimaat en een duurzame wereld.

Alleen de beste 30%

SPH is vergeleken met andere pensioenfondsen ambitieus: we beleggen per regio en per sector alleen in de 30% bedrijven met de hoogste ESG-scores. Op dit moment hanteren we dit best-in-class-beleid voor de categorie ‘aandelen ontwikkelde landen’. Dat zijn de regio’s West-Europa en Noord-Amerika. Dit betreft een substantieel deel van de totale beleggingsportefeuille van SPH (ongeveer 14% van het totale vermogen per augustus 2020). We onderzoeken in welke andere beleggingscategorieën we het best-in-class-beleid nog meer kunnen toepassen.

Rendement en risico

Positieve selectie leidt niet tot meer beleggingskosten, wel tot beperkte meerkosten voor de dataleverancier. Maar het levert ook wat op: SPH belegt in significant duurzamere bedrijven en er treedt een CO2-vermindering op van ongeveer 18%. We hebben als voorwaarde gesteld dat het risico-rendementsprofiel op lange termijn vergelijkbaar moet zijn met traditionele beleggingen. Uit onderzoek blijkt ook dat deze manier van duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement en dat het naar verwachting geen extra risico’s met zich meebrengt. Het bestuur houdt dit nauwlettend in de gaten.

Lees meer over de instrumenten en speerpunten van ons MVB-beleid en de uitdagingen waarmee SPH te maken heeft op MVB-gebied.