Beleggen in een gezonde toekomst

Net als u vinden wij het belangrijk dat we ons vermogen beleggen met oog voor de wereld om ons heen. Samen geven we op deze manier vorm aan ‘zorg voor later’. Zorg voor uw pensioen en zorg voor de samenleving. Maar wat is maatschappelijk verantwoord beleggen en hoe doen we dat?

MVB SPH

SPH ziet maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) als een logisch onderdeel van haar kerntaak ‘zorg voor later’. Het zorgen voor goede pensioenen gaat hand in hand met het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Door bij onze beleggingskeuzes rekening te houden met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten willen we bijdragen aan een goed leefklimaat en een duurzame wereld.

Speerpunten

Voor het ontwikkelen van het MVB-beleid hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen van onze deelnemers op het gebied van MVB. Uit die onderzoeken komt duidelijk naar voren dat onze deelnemers het erg belangrijk vinden dat SPH hun pensioengeld maatschappelijk verantwoord belegt. Ook gaven deelnemers aan dat SPH extra aandacht moet besteden aan de thema’s gezondheid en klimaat. Dat zijn dan ook de twee speerpunten binnen het MVB-beleid van SPH. Lees meer over onze speerpunten.

Internationale richtlijnen

De Verenigde Naties hebben verschillende regels en doelen opgesteld voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Nederland heeft zelf ook wet- en regelgeving en andere initiatieven. En daarnaast hebben we zelf ook doelen opgesteld. Al deze regels en doelen vormen het uitgangspunt voor ons maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. Meer over deze (internationale) richtlijnen en convenanten

Instrumenten

Om onze doelen te bereiken maken we gebruik van verschillende instrumenten. Zo heeft SPH ervoor gekozen om niet te beleggen in tabak, wapens, kolenmijnbouw en teerzandolie. Daarnaast kunnen we als aandeelhouder kunnen we stemmen op aandeelhoudervergaderingen en de dialoog aangaan met bedrijven. Lees meer over onze instrumenten en de wijze waarop we deze instrumenten inzetten.

Bij het uitvoeren van ons beleid kiezen we ervoor om gebruik te maken van instrumenten en oplossingen die al bestaan, en dus direct beschikbaar en toepasbaar zijn.

Wilt u meer weten?

Bekijk dan ons MVB-beleid, het MVB-halfjaarverslag en de overige documenten.