Nieuw pensioenreglement

1 januari 2019 - Vandaag treedt het nieuwe pensioenreglement van SPH in werking. Naast enkele kleine wijzigingen die betrekking hebben op gewijzigde wet- en regelgeving is de aanmeldprocedure voor huwelijk, geregistreerd partnerschap en echtscheiding gewijzigd. Als u in Nederland woont hoeft u een huwelijk, geregistreerd partnerschap of echtscheiding niet meer zelf bij ons te melden.

Deze informatie ontvangen wij automatisch via de Gemeentelijke Basisadministratie. Woont u in het buitenland, dan moet u wijzigingen in uw burgerlijke staat wel altijd zelf aan ons doorgeven. Gaat u samenwonen en sluit u daarbij een notariële samenlevingsovereenkomst? Ook dit moet u altijd zelf bij SPH melden om uw partner in aanmerking te laten komen voor het partnerpensioen, mocht u komen te overlijden.

Bekijk het nieuwe pensioenreglement per 1 januari 2019.