In memoriam Jozeph Christiaan Barteld Maria (Jos) Rensing

4 juni 2018 - Na een kort ziekbed is Jos Rensing overleden. Het bericht heeft ons allen verbijsterd en verdrietig gestemd.

Jos is jarenlang actief geweest in het bestuur van de Beroepspensioenvereniging huisartsen (BPV).

Bij de oprichting van de BPV in december 2006 werd hij door de LHV voorgedragen voor één van de twee zetels die de LHV in het BPV-bestuur heeft. Vanaf het begin was hij vice-voorzitter. In 2012 werd hij gekozen als secretaris/penningmeester in het bestuur.

Daarnaast was hij vanaf 2012 ook secretaris van het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPH. In januari j.l. is hij door SPH gevraagd om voorzitter van het VO te worden.

Ruim 11 jaar heeft Jos dus in diverse functies zijn bijdrage geleverd aan het pensioenfonds van de huisartsen. Hij deed dat met veel inzet en kennis van zaken. Afwezigheid in persoon was voor hem geen beletsel om vanuit zijn vakantiehuis telefonisch deel te nemen aan agenda-beraad en ander overleg. Zijn kennis van de (nog wel eens ingewikkelde) pensioenmaterie was groot.

Zijn inbreng werd gekenmerkt door relativering en bezinning. Met een wat ingehouden glimlach wist hij vaak op mild-ironische toon standpunten te relativeren en daarmee zette hij anderen aan om tot een bredere beschouwing van de onderwerpen te komen. Deze inbreng was mede gebaseerd op zijn jarenlange bestuurlijke ervaring, ook in andere gremia.

Met zijn kennis en kunde heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de pensioenregeling zoals wij die nu hebben. De 19.000 deelnemers van ons fonds kunnen hem dankbaar zijn voor die inzet. Het is heel navrant dat hij zelf zo kort van de resultaten van zijn bestuurlijke activiteiten heeft kunnen genieten.

In het bestuur zullen wij zijn inzet en aimabele persoon zeer missen. We wensen Hanneke, de dochters Aafke en Marjolein en de verdere familie heel veel sterkte om dit grote en onverwachte verlies te dragen.

Harry Groenwold
voormalig voorzitter BPV

Rouwkaart Jos Rensing