Geen pensioenopbouw tijdens zwangerschapsverlof? Ongelijkheid!

20 maart 2018 - SPH wil dat alle huisartsen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof pensioen kunnen opbouwen. Op dit moment kan dat niet. Een interview in de digitale nieuwsbrief van de Pensioenfederatie met Martine Bezuijen (huisarts in Maassluis) leverde eind februari vragen van Kamerleden op aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken. Aanleiding voor het interview waren de vragen van Martine en een aantal collega’s aan SPH waarom zij tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof geen pensioen mocht opbouwen.

Fiscale regels maken het tot nu toe onmogelijk om als pensioenfonds voor zelfstandige beroepsbeoefenaars de
pensioenopbouw te laten doorlopen. ‘Ongelijkheid op twee manieren’, stelt Martine Bezuijen, ‘Mijn collega die in loondienst werkt bouwt wel pensioen op tijdens haar verlof. En er ontstaat ook ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.’

Daniëlle van Veen, pensioenjurist en beleidsadviseur bij SPH beaamt dat er iets niet klopt: ‘De pensioenpremie wordt zowel op omzet, als op uren bepaald. Omdat alleen de omzet en uren mogen worden doorgegeven over de periode die de huisarts ook daadwerkelijk heeft gewerkt, tellen de verlofmaanden niet mee. Dat systeem is nadelig voor Martine Bezuijen en veel van haar collega’s, want de deur van haar praktijk bleef tijdens het verlof gewoon open. Ze had een waarnemer en maakte dus wel degelijk omzet.’

SPH probeert een oplossing te vinden en ging daarom in gesprek met de Belastingdienst. De Belastingdienst brengt de kwestie onder de aandacht van het ministerie van Financiën. Dat heeft tot nu toe nog niet tot het gewenste resultaat geleid. De fiscale regels maken het op dit moment onmogelijk om als fonds voor zelfstandige beroepsbeoefenaars de pensioenopbouw door te laten lopen bij zwangerschaps-/ bevallingsverlof.

Oplossing

Waar uit de gelijke behandelingsregels uit het civiele recht volgt dat de pensioenopbouw niet mag stoppen bij verlof rond bevallen, botst dit met de huidige fiscale wetgeving. Hetzelfde probleem doet zich waarschijnlijk ook voor bij andere zelfstandig ondernemers. Daniëlle van Veen: ‘De kwestie ligt inmiddels dus bij het ministerie van Financiën en we zijn in afwachting van de beantwoording van de Kamervragen. Ik hoop oprecht
dat een oplossing kan worden gevonden. Want wie als vrije beroepsbeoefenaar tijdens zwangerschapsverlof pensioen wil opbouwen, moet dat volgens ons gewoon kunnen doen.’