De dekkingsgraad van SPH Q4: 137,3%

De gerapporteerde beleidsdekkingsgraad van SPH per 31 december 2017 (einde Q4) is: 137,3%

Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds

De dekkingsgraad geeft niets anders weer dan de verhouding tussen de aanwezige bezittingen op dat moment en de verplichtingen van het pensioenfonds in de toekomst. De bezittingen van het pensioenfonds worden gevormd door de betaalde premies en de beleggingsopbrengsten. De verplichtingen van het fonds zijn de pensioenuitkeringen die nu en in de toekomst gedaan moeten worden. Deze worden voor de dekkingsgraad berekend op hun actuele waarde. De hoogte van deze verplichtingen is afhankelijk van de rentestand. Beide getallen, bezittingen en verplichtingen, veranderen voortdurend, onder andere ten gevolge van fluctuaties op de financiële markten, inschattingen over langer leven en de effecten van toegekende verhogingen. De dekkingsgraad zegt dus alleen iets over de verhouding tussen beide getallen op een gegeven moment, maar lang niet alles over de gezondheid van het fonds op de langere termijn.

Toeslagverlening en dekkingsgraad

Hierbij wordt opgemerkt dat het bestuur bij het toekennen van een toeslag niet alleen naar de dekkingsgraad van het fonds kijkt. Dit is immers slechts een momentopname. Bij de afwegingen voor de toeslagverlening wordt daarnaast gekeken naar de inkomensontwikkeling van de huisartsen en de verwachtingen voor de toekomst ten aanzien van rendement en verplichtingen.

Lees meer over de dekkingsgraad van SPH.